Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örnsköldsvik

Kontaktinformation

FRO Örnsköldsvik
Kristian Ottosson
Skolvägen 14
892 40 DOMSJÖ
E-post: kickenix@gmail.com
Tel: 070-2941441

Välkommen till FRO Örnsköldsvik

Frivilliga Radioorganisationen (FRO) är en frivillig försvarsorganisation för sambandsintresserade. Kvinnor och män i alla åldrar kan bli medlemmar. Vi bemannar sambandsbefattningar i Försvarsmakten samt inom samhällets krisberedskap.

I FRO örnsköldsvik finns representanter från 15 bataljonen (Ångemanlands bataljon) och 151 insatskompaniet (Baserad i Örnsköldsvik)

Vi har FRONET repeter och en vhf repeter som vi underhåller. U

Under 2018 har vi och FRO Sollefteå fått i uppdrag att hjälpa oringen med sambandet. 

FRO Örnsköldsvik har gemensam verksamhet med de andra frivilligorganisationerna. Bland annat så hjälper vi Försvarsutbildarna med deras ungdomsverksamhet några gånger per termin.  

O-ringen

Vi har nu fått i uppdrag att sköta smabandet under o-ringentävlingarna här i Örnsköldsvik. Vi ska under tävlingarna bemanna en helpdesk och hjälpa arrangörerna om de får problem med sambandet. Vi kommer att driftsätta ett antal nät åt dem och har nu i december 2017 gjort en första rek där vi kan konstatera att vi har mycket goda möjligheter att lösa alla o-ringens behov.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök