O-ringen

Vi har nu fått i uppdrag att sköta smabandet under o-ringentävlingarna här i Örnsköldsvik. Vi ska under tävlingarna bemanna en helpdesk och hjälpa arrangörerna om de får problem med sambandet. Vi kommer att driftsätta ett antal nät åt dem och har nu i december 2017 gjort en första rek där vi kan konstatera att vi har mycket goda möjligheter att lösa alla o-ringens behov.