DMR

Vi har nu köpt in en Hytera 625 digital repeater på 2m bandet. Vi har även beställt 2 handenheter av model Retevis RT3-S med GPS varv vi fått en och den fungerar. Emil och Kristian har köpt in privata AnyTone enheter och vi hoppas det blir fler.